Events

Business Brædstrup arrangerer en række events i løbet af året for medlemmerne.

Ligeledes har Bakkelandet mange frivillige foreninger og organisationer, hvor områdets frivillige har planlagt arrangementer.

Her kan du se alle kommende arrangementer.

Du har mulighed for at søge specifikt på Business Brædstrup events eller offentlige events.

Det gør du ved at klikke i search by event type feltet nedenunder, tryk derefter på search.

Generalforsamling i Lokalrådet
Andre arrangementer i 8740
favorite_border
23 Apr 19:00
Indtil 23 Apr, 21:00 2h

Generalforsamling i Lokalrådet

place Water Of Life, Søndergade 1, 8740 Brædstrup expand_more

Generalforsamling i Brædstrup Lokalråd.

Der indkaldes herved til generalforsamling i Brædstrup Lokalråd Tirsdag den 23. april 2024, kl. 19.00 i Water of Life, Søndergade 1, Brædstrup.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Fremlæggelse af årsberetning, regnskab og budget.
  1. Formanden Frants Arboe fremlægger Lokalrådets årsberetning.  
  2. Kasserer Søren Munk fremlægger årsregnskab for 2023 til godkendelse.   
  3. Kasserer Søren Munk fremlægger budget for 2025 til godkendelse.  
 4. Behandling af Indkomne forslag.
 5. Præsentation af fødte medlemmer af lokalrådet – udvalgt af nedenstående:
  1. Brædstrup Skolebestyrelse – Jonna Wolter Sørensen.
  2. Brædstrup Borger- og Turistforening – Frants Arboe.
  3. Brædstrup IF i samarbejde med øvrige idrætsforeninger i Brædstrup – Søren Munk.
  4. Business Brædstrup – Helle Voldby.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer til lokalrådet.
  1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er Helle Voldby (er nu valgt som født medlem af Lokalrådet – af Business Brædstrup) og Jørgen Broch (modtager genvalg).
 7. Valg af en 1. suppleant og en 2. suppleant. På valg er Mette Toft Oxbøll (modtager ikke genvalg) og Rikke Paaske (modtager genvalg).
 8. Valg af 1 revisor. På valg er Jens Frederik Jensen (modtager ikke genvalg).
 9. Valg af 1 revisorsuppleant. På valg er Charlotte Herskind (modtager genvalg).
 10. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest tirsdag den 9. april 2024. Forslag sendes til frants.arboe@outlook.dk

Der serveres en kold drik og en kop varm kaffe til generalforsamlingen.

Alle er velkomne.

Med venlig hilsen

Frants Arboe

formand.

Aldersgruppe
Alle

Denne hjemmeside anvender cookies til at forbedre din oplevelse på siden. Godkend cookies ved at trykke på knappen accepter.   Læs mere